جمله و نقل قول  جری بی جنکینز

جملات زیبا جری بی جنکینز - جالب اینجاست که من امروز احساس نمی کنم قدرتمندتر از دیروز هستم

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا
تولد:  September 23, 1949