جمله و نقل قول  جان دی. راکفلر

جملات زیبا جان دی. راکفلر - خیریه زیان آور است مگر اینکه به دریافت کننده کمک کند که از آن بی نیاز شود

بیوگرافی

ملیت :   آمریکا
تولد:  July 08, 1839
وفات:   May 23 , 1937