بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   دانمارک
تولد:  April 02, 1805
وفات:   August 04 , 1875