جمله و نقل قول  جرج برنز

جملات زیبا جرج برنز - من به آینده نگاه می کنم چرا که بقیه زندگیم را قرار است در آنجا بگذرانم

بیوگرافی

حرفه :   بازیگر
ملیت :   آمریکا
تولد:  January 20, 1896
وفات:   March 09 , 1996