جمله و نقل قول  دیوید اگیلوی

جملات زیبا دیوید اگیلوی - هیچ وقت تبلیغاتی ننویس که نمی خواهی خانواده ات بخوانند. تو به زن خود دروغ نمی گویی، پس به زن من هم دروغ نگو

بیوگرافی

ملیت :   انگلیس
تولد:  June 23, 1911
وفات:   July 21 , 1999