جمله و نقل قول  جانی دپ

جملات زیبا جانی دپ - من نمی خواهم بچه هایم با هیچ کاری که من انجام داده ام خجالت زده شوند

بیوگرافی

حرفه :   بازیگر
ملیت :   آمریکا
تولد:  June 09, 1963