جمله و نقل قول  جان سی. مکسول

جملات زیبا جان سی. مکسول - تنها تضمین شکست خوردن، دست از تلاش برداشتن است

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا
تولد:  February 20, 1947