جمله و نقل قول  جرج برنارد شاو

جملات زیبا جرج برنارد شاو - وقتی انسانی ببری را می کشد، اسم آن را تفریح می گذارد، ولی وقتی ببری می خواهد انسانی را بکشد، اسم آن را درنده خویی می گذارد

بیوگرافی

ملیت :   ایرلند
تولد:  July 26, 1856
وفات:   November 02 , 1950