جمله و نقل قول  باب دیلن

جملات زیبا باب دیلن - مردم به ندرت کاری که به آن باور دارند را انجام می دهند. آن ها کاری را انجام می دهند که آسان است، و بعد پشیمان می شوند

بیوگرافی

حرفه :   موسیقیدان
ملیت :   آمریکا
تولد:  May 24, 1941