جمله و نقل قول  مدونا

جملات زیبا مدونا - من نتیجۀ انتخاب های خوب و بدی هستم که کرده ام

بیوگرافی

حرفه :   موسیقیدان
ملیت :   آمریکا
تولد:  August 16, 1958