جمله و نقل قول  جک ما

جملات زیبا جک ما - هیچ وقت نباید برنامه ای 20 ساله را در دو سال تمام کنیم

بیوگرافی

ملیت :   چین
تولد:  September 10, 1964