جمله و نقل قول  ویکتور هوگو

جملات زیبا ویکتور هوگو - حتی تاریک ترین شب نیز به پایان می رسد و خورشید طلوع می کند

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   فرانسه
تولد:  February 26, 1802
وفات:   May 22 , 1885