جمله و نقل قول  پوبلیوس سیروس

جملات زیبا پوبلیوس سیروس - دیر یاد گرفتن بهتر از هرگز یاد نگرفتن است

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   روم