جمله و نقل قول  زیگ زیگلار

جملات زیبا زیگ زیگلار - سنگ بنای موفقیت متعادل این ها هستند: صداقت، شخصیت، شرافت، ایمان، عشق و وفاداری

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا
تولد:  November 06, 1926
وفات:   November 28 , 2012