جمله و نقل قول  کنت نربرن

جملات زیبا کنت نربرن - مردم باید یاد بگیرند که تکبر خود را کنار بگذارد

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا
تولد:  July 03, 1946