جمله و نقل قول  جملات پول و ثروت

جملات زیبا پریکلس - ما ثروت را چیزی در نظر می گیریم که به درستی استفاده شود، نه چیزی که در موردش فخر فروخته شود. در مورد فقر، هیچ کس لازم نیست از آن شرمسار باشد: شرم واقعی در این است که هیچ اقدام عملی برای رهایی از آن انجام ندهی

بیوگرافی

حرفه :   سیاستمدار
ملیت :   یونان