جمله و نقل قول  باب مارلی

جملات زیبا باب مارلی - عشق کلیدی است که یک نفر با آن قلب تو را باز می کند

بیوگرافی

حرفه :   موسیقیدان
ملیت :   جامایکا
تولد:  February 06, 1945
وفات:   May 11 , 1981