جمله و نقل قول  ویکتور هوگو

جملات زیبا ویکتور هوگو - او هیچوقت بدون یک کتاب زیر بغلش بیرون نمی رفت، و همیشه با دو کتاب بر می گشت

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   فرانسه
تولد:  February 26, 1802
وفات:   May 22 , 1885