جمله و نقل قول  میگل د سروانتس

جملات زیبا میگل د سروانتس - عقل خیلی زیاد شاید دیوانگی باشد

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   اسپانیا
تولد:  September 29, 1547
وفات:   April 23 , 1616