جمله و نقل قول  وارن بنیس

جملات زیبا وارن بنیس - رهبری توانایی ترجمۀ چشم انداز به واقعیت است

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا
تولد:  March 08, 1925
وفات:   July 31 , 2014