جمله و نقل قول  مایکل فارادی

جملات زیبا مایکل فارادی - هیچ چیز آنقدر اعجاب انگیز نیست که واقعیت داشته باشد، اگر با قوانین طبیعت سازگار باشد

بیوگرافی

حرفه :   دانشمند
ملیت :   انگلیس
تولد:  September 22, 1791
وفات:   August 25 , 1867