جمله و نقل قول  آلبر کامو

جملات زیبا آلبر کامو - تو نمی توانی تجربه خلق کنی؛ باید آن را متحمل شوی

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   فرانسه
تولد:  November 07, 1913
وفات:   January 04 , 1960