جمله و نقل قول  سیدنی شلدون

جملات زیبا سیدنی شلدون - وقتی مردم به من می گویند تمام طول شب آن ها را بیدار نگه داشته‌ام، احساس می کنم که موفق شده‌ام

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا
تولد:  February 11, 1917
وفات:   January 30 , 2007