جمله و نقل قول  جان دی. راکفلر

جملات زیبا جان دی. راکفلر - بعد از اینکه همه چیز تمام شد، دین انسان مهم ترین دارایی اوست

بیوگرافی

ملیت :   آمریکا
تولد:  July 08, 1839
وفات:   May 23 , 1937