جمله و نقل قول  باب راس

جملات زیبا باب راس - به اطراف نگاه کن. نگاه کن که ما چه داریم. زیبایی همه جاست، تنها باید نگاه کنی تا آن را ببینی

بیوگرافی

حرفه :   نقاش
ملیت :   آمریکا
تولد:  October 29, 1942
وفات:   July 04 , 1995