جمله و نقل قول  مهاتما گاندی

جملات زیبا مهاتما گاندی - روحیۀ دموکراسی چیزی ماشینی نیست که بوسیلۀ لغو برخی قوانین بدست آید، بلکه نیازمند تغییر در قلب افراد است

بیوگرافی

حرفه :   رهبر
ملیت :   هند
تولد:  October 02, 1869
وفات:   January 30 , 1948