جمله و نقل قول  جک ما

جملات زیبا جک ما - اگر ما تیم خوبی باشیم و بدانیم که می خواهیم چکار کنیم، یک نفر از ما می تواند ده نفر از آن ها را شکست دهد

بیوگرافی

ملیت :   چین
تولد:  September 10, 1964