جمله و نقل قول  جرج برنارد شاو

جملات زیبا جرج برنارد شاو - ما از بازی کردن دست بر نمی داریم چون پیر می شویم؛ ما پیر می شویم چون از بازی کردن دست بر می داریم

بیوگرافی

ملیت :   ایرلند
تولد:  July 26, 1856
وفات:   November 02 , 1950