جمله و نقل قول  زیگ زیگلار

جملات زیبا زیگ زیگلار - لازم نیست حتما عالی باشی تا شروع کنی، ولی حتما باید شروع کنی تا بتوانی عالی باشی

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا
تولد:  November 06, 1926
وفات:   November 28 , 2012