جمله و نقل قول  ویرژیل

جملات زیبا ویرژیل - کدام منطقه از زمین پر از بدبختی های ما نیست؟

بیوگرافی

حرفه :   شاعر
ملیت :   روم