جمله و نقل قول  ویلیام شکسپیر

جملات زیبا ویلیام شکسپیر - تمام دنیا صحنۀ نمایش است، و تمام مردان و زنان فقط بازیگران آن هستند

بیوگرافی

ملیت :   انگلیس
تولد:  April 23, 1564
وفات:   April 23 , 1616