جمله و نقل قول  لس براون

جملات زیبا لس براون - اهداف خود را روزی دو بار مورد بازبینی قرار بده تا روی دستیابی به آنها متمرکز باقی بمانی

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا
تولد:  February 17, 1945