جمله و نقل قول  پائولو کوئیلو

جملات زیبا پائولو کوئیلو - از وقتی که نوجوان بودم رویای نویسنده شدن را در سر داشتم

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   برزیل
تولد:  August 24, 1947