جمله و نقل قول  دیپاک چوپرا

جملات زیبا دیپاک چوپرا - بی هیچ دلیلی خوشحال باش، مثل یک کودک. اگر برای دلیلی خوشحال باشی، دچار دردسر هستی؛ چون که ممکن است آن دلیل از تو گرفته شود

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   هند
تولد:  October 22, 1946