جمله و نقل قول  باب مارلی

جملات زیبا باب مارلی - خداوند مرا به روی زمین فرستاده است. او مرا فرستاده تا کاری انجام دهم، و هیچ کس نمی‌تواند جلویم را بگیرد. اگر خداوند بخواهد جلویم را بگیرد، من متوقف خواهم شد، ولی انسان‌ها هرگز نمی‌توانند

بیوگرافی

حرفه :   موسیقیدان
ملیت :   جامایکا
تولد:  February 06, 1945
وفات:   May 11 , 1981