جمله و نقل قول  سیدنی شلدون

جملات زیبا سیدنی شلدون - وقتی یک فیلم سینمایی می نویسی، صد نفر کمکت می کنند. ولی وقتی رمان می نویسی، فقط خودت هستی

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   آمریکا
تولد:  February 11, 1917
وفات:   January 30 , 2007