جمله و نقل قول  سایمون سینک

جملات زیبا سایمون سینک - کیفیت رهبر را نه با پاسخ هایی که ارائه می دهد، بلکه با پرسش هایی که می پرسد می توان قضاوت کرد

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   انگلیس
تولد:  October 09, 1973