جمله و نقل قول  وینسنت ونگوگ

جملات زیبا وینسنت ونگوگ - من هنوز خیلی از چیزی که می خواهم باشم فاصله دارم، ولی با کمک خداوند موفق خواهم شد

بیوگرافی

حرفه :   نقاش
ملیت :   هلند
تولد:  March 30, 1853
وفات:   July 29 , 1890