جمله و نقل قول  جک ما

جملات زیبا جک ما - من نمی خواهم دوست داشته شوم. می خواهم مورد احترام قرار داشته باشم

بیوگرافی

ملیت :   چین
تولد:  September 10, 1964