جمله و نقل قول  رالف والدو امرسون

جملات زیبا رالف والدو امرسون - جایی نرو که مسیر تو را می برد، بلکه در عوض جایی برو که مسیری وجود ندارد و ردّی از خود باقی بگذار

بیوگرافی

حرفه :   شاعر
ملیت :   آمریکا
تولد:  May 25, 1803
وفات:   April 27 , 1882