جمله و نقل قول  والت دیزنی

جملات زیبا والت دیزنی - من به مبتکر بودن اعتقاد دارم

بیوگرافی

ملیت :   آمریکا
تولد:  December 05, 1901
وفات:   December 15 , 1966