جمله و نقل قول  ویرژیل

جملات زیبا ویرژیل - دوا و دارو، بیماری ها را افزایش می دهد

بیوگرافی

حرفه :   شاعر
ملیت :   روم