جمله و نقل قول  دالایی لاما

جملات زیبا دالایی لاما - شادمانی یک چیز از پیش آماده نیست، بلکه از اقدامات خودت ناشی می شود

بیوگرافی

حرفه :   رهبر
ملیت :   تبت
تولد:  July 06, 1935