جمله و نقل قول  سیمون دو بووار

جملات زیبا سیمون دو بووار - در مواجهه با مانعی که غلبه بر آن غیرممکن است، لجبازی احمقانه است

بیوگرافی

حرفه :   نویسنده
ملیت :   فرانسه
تولد:  January 09, 1908
وفات:   April 14 , 1986