جمله و نقل قول  سیسرون

جملات زیبا سیسرون - اتاقی بدون کتاب مثل جسمی بدون روح می ماند

بیوگرافی

حرفه :   سیاستمدار
ملیت :   روم