جمله و نقل قول  ارسطو

جملات زیبا ارسطو - امید، رویایی بیدار کننده است

بیوگرافی

حرفه :   فیلسوف
ملیت :   یونان