جمله و نقل قول  آبراهام لینکلن

جملات زیبا آبراهام لینکلن - نگرانی من این نیست که خدا طرف ما است یا نه؛ بزرگترین نگرانی من این است که ما طرف خدا باشیم، چرا که خداوند همیشه طرف حق است

بیوگرافی

حرفه :   سیاستمدار
ملیت :   آمریکا
تولد:  February 12, 1809
وفات:   April 15 , 1865