جمله و نقل قول  مدونا

جملات زیبا مدونا - من می خواهم که مثل گاندی، و مارتین لوتر کینگ، و جان لنون باشم... ولی می خواهم که زنده بمانم

بیوگرافی

حرفه :   موسیقیدان
ملیت :   آمریکا
تولد:  August 16, 1958