جمله و نقل قول  گای کاوازاکی

جملات زیبا گای کاوازاکی - شروع هر بازاریابی عالی، داشتن محصولی عالی است

بیوگرافی

ملیت :   آمریکا
تولد:  August 30, 1954