جمله و نقل قول  والت دیزنی

جملات زیبا والت دیزنی - من همیشه سعی می کنم به طرف خوش بینانۀ زندگی نگاه کنم، ولی آنقدر واقع بین هستم که بدانم زندگی موضوعی پیچیده است

بیوگرافی

ملیت :   آمریکا
تولد:  December 05, 1901
وفات:   December 15 , 1966